Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
o g ł a s z a
konkurs na stanowisko
Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o  art. 49 ust. 4 w związku z art. 46 ust. 2  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej           i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

ul.  Przyjmy Przyjemskiego 22,  63-900 Rawicz

II. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, w ramach pełnego wymiaru czasu pracy.

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1.  wykształcenie wyższe,

2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3.  co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia  podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4.   brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

IV. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe, poświadczone za  zgodność        z oryginałem,

3. kwestionariusz osobowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej,

4. pisemną koncepcję zarządzania i rozwoju SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej            

    i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie 

    wcześniejszą niż miesiąc przed dniem  zgłoszenia do konkursu,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego 

    zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 

    ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego 

    stanowiska,

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

    kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

    zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.                

    z 2016r. poz. 922 ) w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte

    konkursem.

V.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z dokumentami (z adresem zwrotnym i nr telefonu) należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz.15.00, w kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu”, na adres Urząd Miejski Gminy Rawicz                        ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

VI. Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu są dostępne w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz Ul. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz pok. 8.

Rawicz, dnia 21 marca 2018 roku
Burmistrz Gminy Rawicz
(-) Grzegorz Kubik

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij