Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ON. 2110.4.2018
Rawicz, dnia 04  kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Burmistrz Gminy Rawicz o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 RAWICZ.

2. Nazwa stanowiska: ds. promocji

3. Wymiar etatu: 1 (pełen)

II. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe.

5. Znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego co najmniej w stopniu podstawowym.

6. Bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie programów tekstowych i graficznych oraz systemu zarządzania treścią cms (Joomla/ WordPress).

III. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o ochronie informacji niejawnych,

 o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,                       o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o zamówieniach publicznych.

  1. Znajomość zagadnień z zakresu promocji.
  2. Umiejętność pełnej obsługi aparatu fotograficznego.
  3. Umiejętność sporządzania  pism urzędowych i selekcjonowania informacji.
  4. Prawo jazdy kat. B, samochód.
  5. Dyspozycyjność.
  6. Swoboda wypowiedzi.
  7. Priorytetowe traktowanie jakości pracy.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Administrowanie stroną internetową, prowadzenie i aktualizacja serwisów UMGR oraz prowadzenie działań w zakresie social media z wykorzystaniem portalu Facebook.

2.Redagowanie tekstów oraz realizacja kompleksowej dokumentacji fotograficznej z działalności urzędu, wydarzeń gminnych i imprez o charakterze promocyjno- kulturalnym.

3. Współpraca przy realizacji zadań z zakresu promocji i komunikacji społecznej.

4. Współpraca przy przygotowywaniu strategii promocyjno- informacyjnych, w tym udział w planowaniu działań promocyjnych, kampanii reklamowych                          i informacyjnych w zakresie wzmocnienia wizerunku gminy, urzędu, instytucji prowadzonych i nadzorowanych przez gminę.

5. Koordynowanie dystrybucji materiałów promocyjnych.

6. Organizacja i  współorganizacja wydarzeń gminnych koordynowanych przez Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej UMGR.

7. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Pomieszczenie znajduje się na parterze w budynku bez windy, jak również poza siedzibą biura (organizowanie
i współorganizowanie wydarzeń gminnych).

2. Praca administracyjno- biurowa.

3. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od  zaraz

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. List motywacyjny z numerem telefonu kandydata.

4.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Oświadczenie kandydata:

- o posiadanym  obywatelstwie,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw  publicznych,

         - o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922),

6. Kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp. 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty  należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 roku do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata      oraz  z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. promocji - nie otwierać”.

a) osobiście w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Klienta,

b) listownie na adres Urząd Miejski Gminy Rawicz / Wydział Organizacji i Nadzoru,

ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz  (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje  można uzyskać pod nr telefonu 65 546 54 05.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.rawicz.pl.

Burmistrz Gminy Rawicz

(-) Grzegorz Kubik


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij