Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 14-07-2017r.

IR.6733.78.2017.MR

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                        Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1073) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 czerwca 2017r. (data wpływu 04 lipca 2017r.)

Tauron – Dystrybucja S.A.

Oddziału we Wrocławiu

 Pl. Powstańców Śl. 20

53-314 Wrocław

działającej poprzez pełnomocnika P. Andrzeja Walczaka

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej 15 kV w ul. Rawickiej w miejscowości Dębno Polskie,

od istniejącej stacji energetycznej R-1241 zlokalizowanej na działce nr 333/3

 do granicy województwa wielkopolskiego z województwem dolnośląskim,

na działkach nr 333/3, 528, 533/2, 258/21 i 342 obręb Dębno Polskie,

gm. Rawicz, powiat rawicki.

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego) z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                                             Celina Pilżys - Kosmatka

                                                                                                      Naczelnik Wydziału

                                                                                                      Inwestycji i Rozwoju

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij