Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia  21.09.2017r.

IR.6733.84.2017.AW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073 ) oraz  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r,  poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone z wniosku   firmy
WOL-MET Roman Wolny, Zielona Wieś 78, 63-900 Rawicz.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji  polegającej na :

Budowie elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych SN i nN wraz ze stacją transformatorową na części działek o nr ewid. 542, 577, 543/3, 278, 378 
obręb Zielona Wieś

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony :

  • w zakresie melioracji wodnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – bez postanowienia;
  • w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych – przez  Starostę Rawickiego – bez postanowienia;
  • w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego – przez Powiatowy Zarząd Dróg – Postanowienie znak: PZD.DT.416.129.2017.JK z dnia 18.09.2017r.;
  • w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo Wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu -  przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Postanowienie
    znak: TUP/U/122/1786/17/OG z dnia 18.09.2017r.;

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się  z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   09.10.2017r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij