Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia  07.11.2017

IR.6733.91.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E             

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2017.1073  ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. 2017.1257)
zawiadamiam, że  na wniosek  Gminy Rawicz została wydana w dniu 7 listopada 2017r
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla części działek o nr ewid. 2816/1, 999/1, 998/3, 998/4, 2821/6, 964/1 i 984/1 położonych w obrębie Rawicz, dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego
w ulicy Piłsudskiego w Rawiczu – oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Podmiejską w rejonie alejki dworcowej.
budowie
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu (pok. 119 I piętro) .
Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                                                                               

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij