Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.72.2017.BW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                            Rawicz, dnia  21.07.2017r.

IR.6733.72.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E

                           Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073) oraz  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r,  poz. 1257)

zawiadamiam
że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek
Pana Krzysztofa Łysikowskiego pełnomocnika ENEA Operator S.A.
 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie  elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 568
 5566/1, 570/2, 570/3, 570/4, 570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 570/9, 570/10, 570/11, 570/20, 570/21, 570/23, 570/24, 570/25, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 604/7, 604/8
obręb Folwark.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony przez organy uzgadniające.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał w dniu 12 lipca 2017r postanowienie znak DR-IV.7637.5808.2017 o uzgodnieniu przedłożonego projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się   z  aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   7.08.2017r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij