Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia  09.11.2017r

IR.6733.88.2017.AW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.z 2017r., poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z  2017r., poz. 1257)
zawiadamiam,
że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której działa Pan Krzysztof Łysikowski , ul.Sarnowska1, 63-900 Rawicz.
została wydana w dniu 09.11.2017r., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV  na działkach  o nr ewid. 42/2, 68, 44/1, 42/1, 45/1, 49/8, 46/1, 49/6 oraz części działek nr ewid. 42/3, 50 i 49/11 w obrębie Kąty”

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu (pok. 119 I piętro) .

Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij