Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6730.1.231.2017.BW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia   23.11.2017r.

IR.6730.1.231.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  49 i art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. 2017.1257) podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 23.11.2017r zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Państwa Marty i Roberta Spychałów, w celu ustalenia warunków zabudowy dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego planowanego na działce  o nr ewid. 25/15 obręb Dębno Polskie. Działając w oparciu o przepis  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. 2017.1257)
zawiadamiam

że przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy sporządzonej na rzecz  Państwa Marty i Roberta Spychałów, dla  działki o nr ewid. 25/15 obręb Dębno Polskie, na której planuje się   budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy  i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony postępowania  mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro, w godz. 8ºº - 15ºº) z  aktami  sprawy.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym  bierze udział więcej niż
dwadzieścia stron, tutejszy organ działając na podstawie przepisu art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego  dokonuje zawiadomień o decyzjach  i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, na wiejskiej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.

Zawiadomienie to staje się skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w wyżej określony sposób.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                      

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij