Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.99.2017.BW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                            Rawicz, dnia  27.12.2017r.

IR.6733.99.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073) oraz 

art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r,  poz. 1257)
zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek
ENEA Operator Sp. z o.o
 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV
na działkach o nr ewid. 918/1, 918/2, 2816/2 i 2963 położonych w obrębie Rawicz.
 
Postępowanie jest prowadzone na wniosek Pana Krzysztofa Łysikowskiego, pełnomocnika ENEA Operator Spółka z o.o..
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  podlegał uzgodnieniom wymaganym przepisem art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Minister Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta Rawicki uzgodnili  projekt decyzji w trybie milczącym.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się   z  aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).
Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   11.01.2018r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij