Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.111.2017.AW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 03.01.2018 r.

IR.6733.111.2017.AW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 1073 ) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2017r.,poz.1257 )

Zawiadamiam

że w dniu 03 stycznia 2018 roku pełnomocnik: Pan Roman Rutkowski który działa w imieniu Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy inwestycji w związu z powyższym ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gminnego przy ulicy Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CEWS) , działka ozn. nr ewid. 1153/1 w obrębie Rawicz
Jednocześnie zawiadamiam, że  wniosek Inwestora został przekazany do architekta celem sporządzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Za strony postępowania , które zawiadamia się pisemnie, organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których jest lokalizowana inwestycja celu publicznego.
Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję, że zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego - strony mają prawo do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania.
Z wnioskiem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w niniejszym postępowaniu strony mogą  zapoznać się w godz. 8.00 – 15:00, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu, pokój nr 119.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu …………………..
Zdjęto w dniu……………………………………………….
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Urzedu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij