W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.16.2015

XML

Treść

Rawicz, dnia  12.10.2015r.
 
IR.6733.16.2015
 
OBWIESZCZENIE
                                    
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2015r, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r,  poz. 267z późniejszymi zmianami)
 
zawiadamiam
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek ENEA Operator Spółki z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
 
 budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN na działkach o nr ewidencyjnych gruntu : 
200/1 (część), 189/3 (część), 161 (część), 212/3, 212/4, 212/10 (część) obręb Dębno Polskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony przez:
Starostę Rawickiego w zakresie ochrony gruntów rolnych – Postanowienie GN.6124.253.2015 z dnia 24.09.2015r
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie melioracji wodnych
Ministra Środowiska w Warszawie  w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych
 
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się   z  aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).
Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   28.10.2015r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane