Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.22.2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 12.11.2015r.
IR.6733.22.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późniejszymi zmianami)
 
zawiadamiam
że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
(rurociąg grawitacyjny i tłoczny wraz z przepompownią ścieków)
 
Inwestycja planowana jest na działkach nr 43/3, 41/19, 40/19, 419, 420, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 464, 465, 466/2, 466/1, 34/6, 34/4 obręb Sierakowo.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony przez:
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie melioracji wodnych
Starostę Rawickiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych – Postanowienie zn: GN.6124.290.2015 z dnia 27.10.2015r
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego
 
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się   z  aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).
Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia 01.12.2015r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij