Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym z dnia 26 maja 2015 r

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg ograniczony
 
na   sprzedaż   prawa   własności    niezabudowanych   nieruchomości  położonych w   Rawiczu ( dz. nr 2902/1 o pow. 0.1078 ha ) i Szymanowie ( dz. nr 1089 o pow. 0.0600 ha ),  zapisanych  w  księdze  wieczystej  Nr PO1R/00028408/7 na  rzecz Gminy Rawicz - na rzecz jednego nabywcy, będącego właścicielem ( użytkownikiem wieczystym ) nieruchomości przyległych.
Nieruchomości, o  których  wyżej  mowa,  znajdują  się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast   według   studium   uwarunkowań  i   kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz położone są w terenach przemysłu i usług z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej ( P ).
 
Cena wywoławcza sprzedaży przedmiotowych nieruchomości została ustalona na kwotę: 120 000,-zł ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).
Ww.  kwota  podlega  zwolnieniu od podatku VAT, o którym  mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmian. ).
 
Do  udziału w  ustnym  przetargu  ograniczonym  zostaną  zakwalifikowani  wyłącznie oferenci spełniający następujące  kryterium:  są  właścicielami ( użytkownikami wieczystymi ) nieruchomości  przyległych  tj. działek gruntu: nr 1088/2, 1088/4 położonych w Szymanowie, nr 172/7, 172/9, 173/7, 2950 położonych w Rawiczu.
 
W  celu  zakwalifikowania  do  udziału  w  niniejszym   przetargu  oferenci  winni złożyć  do  dnia 24 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, zawierające pełne dane oferenta.
Lista osób fizycznych i prawnych zakwalifikowanych do  uczestnictwa w niniejszym przetargu  wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz na tablicy ogłoszeń w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 12:00.
Prawo do udziału w przetargu przysługiwać będzie jedynie zakwalifikowanym osobom.
 
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty: 12 000,-zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 tut. Urzędu do dnia 24 czerwca 2015 r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Dowód  uiszczenia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu.
Ustny przetarg ograniczony odbędzie się 30 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 102, I piętro ).
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można  uzyskać w Urzędzie  Miejskim  Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij