Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o przetargu IR.6845.11.2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6845.11.2015
 
Burmistrz Gminy Rawicz
OGŁASZA
 
I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres trzech lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Masłowo, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 833/2 o pow. 1,2931 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych ŁVI, zapisanej w księdze wieczystej Nr – PO1R/00026724/4 jako własność gminy Rawicz.
 
Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę -  1.164,00 zł .
 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz tereny ośrodków produkcji rolnej i użytki zielone. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się  21 stycznia 2016r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu / pokój 102 I piętro/.
 
Wadium w wysokości 150,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz do dnia  15 stycznia 2016r.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w termninie wyznaczonym w ogłoszeniu . 
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu  się w/w wskaźnika. 
Termin uiszczenia czynszu dzierżawnego za każdy rok dzierżawny, określony zostanie w umowie dzierżawy.
Burmistrz Gminy Rawicz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Inwestycji i Rozwoju  /pokój 117 I piętro lub telefonicznie  pod nr telefonu (065) 546-54-37/.
 
wywieszono:  2015 – 12 - 03 
zdjęto:  2016 – 01 -
 
Sprawę prowadzi :
Jadwiga Skotarek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij