Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 7 października 2015 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, 2015-10-05
 
 
BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. J. Piłsudskiego i Wały Kościuszki, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 523/9 o powierzchni 0.0886 ha.
Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę: 355 000,-zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 ). Podana wyżej kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmian. ).
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługi: handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, sportu i kultury, z wykluczeniem sal wykorzystywanych głównie dla celów rozrywkowych ( 21 MW/MN/U ), a ponadto położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
Księga wieczysta PO1R/00028408/7 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej i wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi: 1 177,27 m2 ( w tym pomieszczenia handlowe wraz z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 188,99 m2, byłe pomieszczenia mieszkalne o pow. użytkowej 328,48 m2, pomieszczenia byłej masarni   o pow. użytkowej 328,48 m2 ).
Stan techniczny obiektów zlokalizowanych na nieruchomości zróżnicowany: część po remoncie w stanie dobrym i przeciętnym, część w złym stanie technicznym nie nadaje się do użytkowania.
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 13 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 102,           I piętro ).
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. w kwocie: 35 500,-zł przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005         do dnia 09 listopada 2015 r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij