Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 13 lipca 2015 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, 2015-07-13
 
BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00043989/4 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 58/60 o powierzchni 0.0018 ha wraz z udziałem wynoszącym 18/492 części w prawie własności działki gruntu nr 58/79 o powierzchni 0.1116 ha ( KW PO1R/00046233/1 ).
 
Cena wywoławcza ww. nieruchomości stanowi kwotę: 4 300,-zł
 
Podana wyżej kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1051 ze zmian. ), stąd też do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia doliczony zostanie podatek VAT.
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz położona jest w terenach zabudowy wielorodzinnej.
 
Nieruchomość, o której wyżej mowa, objęta jest ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 05 września 2007 r. o sygn. GGPPiOŚ.7331-248/07 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży wraz z infrastrukturą techniczną.
Księgi wieczyste Nr PO1R/00043989/4 i Nr PO1R/00046233/1 w części dotyczącej powyższych nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, gazowej.
 
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 102, I piętro ) w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Wadium należy uiścić do dnia 17 sierpnia 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005. Wyznaczony termin określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
 
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij