Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej  PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:

nr działki

powierzchnia w ha

cena wywoławcza w zł

349/26

0.0914

71 000

350/14, 349/25

0.0913

70 000

350/12, 349/24, 351/34

0.0913

67 000

350/11, 349/23, 351/33

0.0913

66 000

350/10, 349/22, 351/32

0.0914

 66 000

Ww. kwoty jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późń. zm. ).
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( MN ).
Księgi wieczyste PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 w części dotyczącej powyższych nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu posiadają dostęp do nieutwardzonej gminnej publicznej drogi gruntowej ( ul. Świętojańskiej ) oraz posiadają możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej.
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 20 listopada 2017 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Piłsudskiego 21, pok. nr 101, I piętro ).
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 16 listopada 2017 r. na konto tut. Urzędu Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wymagalne wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na kwitariuszu  numer danej działki gruntu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40.

Wywieszono: 2017-10-11

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij