Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

IR.6840.10.2017Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmian. ),

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6840.10.2017

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmian. ),
BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Przyjmy Przyjemskiego,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2517/22 o pow. 0.0015 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych      

    stanowiącej drogi ( dr ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast

    w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej

    pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( MW ),

7. niezabudowanej, nieużytkowanej,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Rawiczu przy ul. Przyjmy Przyjemskiego 32, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2517/19, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1R/00029905/8, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 3 136,-zł,

( słownie: trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 00/100 ),

Podana kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm. ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek  o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 27 grudnia 2017 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij