Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie IR.6845.33.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6845.33.2017

O G Ł A S Z A

I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres  trzech lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako część działki gruntu nr 1970/33 o pow. 1,52 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych RIIIa – 1,0720, RIVa – 0,4480 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr – PO1R/00028408/7 jako własność gminy Rawicz.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę -  1.638,00 zł .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - P.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem                   w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się  14 lutego 2018r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu / pokój 101 I piętro/.

Wadium w wysokości 200,00 zł,  należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz do dnia  08 lutego 2018r.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu .

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu  się w/w wskaźnika.

Termin uiszczenia czynszu dzierżawnego za każdy rok dzierżawny, określony zostanie                    w umowie dzierżawy.

Burmistrz Gminy Rawicz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Inwestycji i Rozwoju  /pokój 117 I piętro lub telefonicznie  pod nr telefonu (065) 546-54-37/.

 

wywieszono:  2017 – 12 - 22

zdjęto:  2018  –      -


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij