Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kąty, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00050458/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 70 o powierzchni 8.0249 ha

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg ograniczony
na   sprzedaż   prawa   własności  niezabudowanej   nieruchomości  położonej w   obrębie Kąty, zapisanej  w  księdze  wieczystej Nr  PO1R/00050458/5 na  rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 70 o powierzchni 8.0249 ha – na rzecz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia     20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm. )
Nieruchomość, o  których  wyżej  mowa,  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kąty I” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej ( P/U ), a także w niewielkiej części pod tereny zabudowy usługowej ( U ), a ponadto stanowi część Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Spółka  z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu jako „Podstrefa Rawicz”.
Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 2 327 221,-zł ( dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych ).
Podana kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług            ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ), stąd do wylicytowanej  w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do  udziału w  ustnym  przetargu  ograniczonym  zostaną  zakwalifikowani  jedynie oferenci spełniający  następujące  kryterium:  posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK”.
W  celu  zakwalifikowania  do  udziału  w  niniejszym   przetargu  oferenci   winni  złożyć  do  dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 1200 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, zawierające pełne dane oferenta wraz z kopią zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ( opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem ). Oferta oraz kopie dokumentów winny być podpisane i opieczętowane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w niniejszym przetargu  wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz na tablicy ogłoszeń w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 1200.
Prawo do udziału w przetargu przysługiwać będzie jedynie zakwalifikowanym oferentom.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w gotówce tj. kwoty: 232 722,-zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 tut. Urzędu do dnia 26 lutego 2018 r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na   podany   wyżej   rachunek  bankowy.  Dowód  uiszczenia  wadium  należy  okazać  komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu.
Ustny przetarg ograniczony odbędzie się 02 marca 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 101, I piętro ).
Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można  uzyskać w Urzędzie  Miejskim  Gminy Rawicz w Biurze Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ( pok. nr 4 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-09.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij