Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zn.IR. 7125. 41 . 2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zn.IR. 7125. 41 . 2016
Rawicz 2018-01-29

Działając  na  podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz.U.z 2016 r. poz.2147 z póź.zm./  

B U R M I S T R Z   G M I N Y   R A W I C Z

podaje do publicznej wiadomości  wykaz niżej  opisanej  nieruchomości lokalowej :

1. Położonej w  Rawiczu  przy ul. Hallera  nr 9, będącej własnością Gminy

    Rawicz.

2. Zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00032121/2  prowadzonej dla

    nieruchomości przez  Sąd Rejonowy w Rawiczu , IV  Wydział Ksiąg Wieczystych 3.Oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu Nr 950/3 o pow.1650 m2

4. Stanowiącej lokal  mieszkalny nr 2,o powierzchni użytkowej wynoszącej

    69,35 m2 ,położony na parterze budynku mieszkalnego. W skład lokalu wchodzą  

    trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC i  przedpokój .W ramach części wspólnych 

    lokal użytkuje 5 przylegających do siebie pomieszczeń piwnicznych o łącznej

    pow. użytkowej  27,4 m2

5. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

    Rawicz w/w działka gruntu zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym 

    znajduje  się lokal mieszkalny nr 2 , oznaczona jest symbolem MW –  tereny 

    zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

6. Dział III i IV  księgi wieczystej  PO1R/00032121/2 zawiera  wpis z dnia

    12 września 1995r. ,” wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z

    nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.

 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Cena do sprzedaży w/w lokalu  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  6935/101694 części ,została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz  Nr 916/2018  z dnia  09 stycznia 2018r.  na kwotę  82.000,-zł.

Ww. kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w ar.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017r. poz.1221)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34  ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami   winne złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu wraz z oświadczeniem iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut.Urzędu  

przez okres 21 dni. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

Wywieszono: 2018 -  01  - 29

Zdjęto: 2018- 02 -

Sprawę prowadzi: Halina Młoda

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij