Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6840.06.2018
Rawicz, 2018-05-02

            Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmian. ) oraz na podstawie

                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu w rejonie ul. Saperskiej,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00050909/2,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/28 o pow. 0.7224 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków stanowiącej zurbanizowane tereny  

    niezabudowane lub w trakcie zabudowy ( Bp ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast

    w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

    przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej ( U ),

7. niezabudowanej, nieogrodzonej, częściowo utwardzonej, użytkowanej częściowo

    jako plac postojowy i manewrowy,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 57/28, dostęp do publicznej drogi gminnej tj. ul. Saperskiej zostanie zagwarantowany poprzez ustanowienie w umowie sprzedaży służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działki gruntu nr 57/30 położonej w Rawiczu przy ul. Saperskiej, zapisanej w KW PO1R/00050895/0 na rzecz Gminy Rawicz.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 908 750,-zł,

( słownie: dziewięćset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

Podana kwota jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm. ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 15 czerwca 2018 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

            Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij