Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ Podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, 2018 – 05 - 08

Zn.IR.6840.3.2017 
Działając na podstawie przepisów: art.4 pkt 9, art.13 ust.1, art.35 ust.1   i 2,  ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zmian.),  Uchwały Nr L/570/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

  1. położonej w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej,
  2. będącej własnością Gminy Rawicz,
  3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,
  4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 136/56 o pow.0,0273 ha,
  5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków

gruntowych stanowiącej tereny mieszkaniowe (B),

  1. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).

Przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, będącego właścicielem nakładów budowlanych na w/w działce gruntu.

Cena sprzedaży powyżej nieruchomości została ustalona na kwotę : 30822,00 zł,-   (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100 ).

Podana kwota podlega zwolnieniu do VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U z 2017r., poz. 1221 z późn. zm. ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art.34 ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 29 czerwca 2018r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę  na cenę ustaloną w wykazie.      

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21), a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz www.rawicz.pl  przez okres 21 dni. Ponadto, informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij