Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zn.IR. 7125. 3 . 2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zn.IR. 7125. 3 . 2018
Rawicz 2018-07-03
Działając  na  podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz.U.z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz niżej  opisanej nieruchomości lokalowej   

1. Położonej w  Rawiczu  przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 18, będącej 

własnością Gminy Rawicz

2. Zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00039259/7 prowadzonej dla

    nieruchomości przez  Sąd Rejonowy w Rawiczu , IV  Wydział Ksiąg Wieczystych 3. Oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu Nr 546/13

    o powierzchni 1110 m2, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej

    klasyfikacji użytków gruntowych stanowiącej tereny mieszkaniowe ( B)

4. Stanowiącej lokal  mieszkalny nr 5  o powierzchni użytkowej wynoszącej

    25,80 m2 ,położony na parterze wielolokalowego budynku mieszkalnego,

    składający się z jednego pokoju,kuchni,łazienki z WC,skrytki i przedpokoju.  Do

    lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 5,00 m2

    znajdujące się w budynku gospodarczym.                                                             5. W obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania  przestrzennego

    terenu w rejonie ulic:Piłsudskiego,Wały Kościuszki i Kadeckiej w  

    Rawiczu,teren na którym znajduje się działka gruntu nr 545/13 zabudowana

    budynkiem mieszkalnym ,w którym znajduje się lokal nr 5 , oznaczony jest

    symbolem 21MW/MN/U -teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

    wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługi.
 6. Dział III i IV  księgi wieczystej PO1R/00039259/7 zawiera wpis o treści : 

   „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na  

    przynależnych do nich udziałach we współwłasności : wpisano dnia 14 lutego

    2000r. „.

7.Dla w/w lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki

    energetycznej

 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Cena do sprzedaży w/w lokalu  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  308/2708  części ,została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz  Nr  1062/2018  z dnia 29 czerwca 2018r.  na kwotę 29.000,-zł.

Ww. kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w ar.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017r.  poz.1221 ze zmianami. )

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34  ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce  nieruchomo-ściami winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu wraz z oświadczeniem iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  

przez okres 21 dni. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz BIP.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij