Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zn.IR. 7125. 7. 2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zn.IR. 7125. 7. 2018
Rawicz  2018 -  07- 12

Działając  na  podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U.z  2018,poz. 121 ze zmianami/, uchwały  Rady Miasta i Gminy Rawicz Nr XLIX/303/98 z dnia 28 kwietnia 1998r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Rawicz  Nr XVI/151/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców .

 Burmistrz Gminy  R A W I C Z
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w formie
bezprzetargowej na rzecz najemców niżej  opisane lokale mieszkalne
wraz  z  udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Położenie

Nr działki

Przeznaczenie

w Studium

Uwarunkowań i Kier.Zag.Przest.

Pow.

działki

 ( m2)

 Nr

księgi

wieczystej

obciążenia

 

 

 

Nabywca

-Pow. użytk.-    

 lokalu w m2

-pom.przyn.

 w m2

-udział w   

cz.wspólnych

- opis lokalu

 

-wartość

 lokalu wg  

 wyceny

-bonifikata

-koszt dost.

 lokalu do 

 sprzedaży

Cena sprzedaży lokalu

  1

       2 

             3

   4

      5

      6

        7

      8

        9

 

   1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.

 

Rawicz,ul.

Hallera 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawicz,ul.

Scherwent-kego nr 2a

 

 

 

 

 

 

950/3

 

M/W- tereny

zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej

 

 

 

 

 

 

 1271/17

 

M/U- tereny

śródmiejskiej

zabudowy

mieszkaniowo-

usługowej

 

 

 

 

 

1650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1565

 

 

 

PO1R/00032121/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO1R/00028072/2

 

 

 

Najemca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najemca

 

 

 

  45,04

     -

4504/101694

 

lokal nr 9

dwa pokoje,

kuchnia,

łazienka ,WC wspólne w korytarzu

 

 

 43,67

     -

4367/94700

 

Lokal nr 10

dwa pokoje,

kuchnia,

łazienka z WC

przedpokój

 

 

   45.813,-

   29.778,45

        344,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.568,-

  73.819,20

       349,-

 

 

16.378,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.097,80

  poz. 1* Dział III i IV księgi wieczystej uwidocznionej w kolumnie nr 5 niniejszegowykazu zwiera

              wpis: „Wszelkie  ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na

                         przynależnych do nich udziałach we współwłasności „ 

  poz.2* Dział III  księgi wieczystej uwidocznionej w kolumnie nr 5 niniejszegowykazu zwiera

             wpis: „Wszelkie  ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na

                       przynależnych do nich udziałach we współwłasności „ oraz „Ograniczone prawo

                      rzeczowe związane z inna nieruchomością, prawo służebności gruntowej na rzecz  

                    właścicieli działki nr 1271/12 oraz właścicieli garażu polegające na prawie przechodu i

                    przejazdu przez działkę nr 1271/17 i to na czas nieograniczony”

 Dział  IV  księgi wieczystej uwidocznionej w kolumnie nr 5 niniejszegowykazu zwiera
wpis: „Wszelkie  ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na
przynależnych do nich udziałach we współwłasności 

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34  ust.1

  pkt.1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami / tekst  jednolity Dz.U. z

  2018r.poz. 121 z późn.zm. / winni złożyć  wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia  

  wywieszenia wykazu.  Ponadto informuje się że ustalone w wykazie ceny przestają obowiązywać :

 

  poz.1  po dniu  04 maja  2019r.

  poz.2  po dniu  08 grudnia  2018r.


  Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przez okres

  21 dni. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości

  przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

Wywieszono: 2018- 07 - 12

Zdjęto: 2018– 08 -

 

Sprawę prowadzi : Halina Młoda


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij