Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zn. IR. 7125. 56 .2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zn. IR. 7125. 56 .2016

Rawicz  2018-07- 18

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż na własność nieruchomości ,stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia nr 49 Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny nr 4 , położony  jest w wielolokalowym budynku mieszkalnym  na I piętrze. Budynek wybudowany na początku XIX wieku w technologii tradycyjnej,dwukondygnacyjny, podpiwniczony  z użytkowym poddaszem .Lokal składa się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej  26,99 m2 . Do lokalu przynależy  piwnica o powierzchni użytkowej 4,35 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż udziału wynoszącego   3134/125084  części w nieruchomości wspólnej tj. działce gruntu Nr 256/60 o    pow. 741 m2 oraz   częściach budynku i  urządzeniach, które nie służą do  wyłącznego użytku właściciela lokalu.

Cena wywoławcza stanowi kwotę -  29.000,-zł

W/w kwota zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  ( j. t. Dz . U. z  2017r.  poz.1221  ze zmianami), podlega zwolnieniu od podatku  VAT.

Działka gruntu zabudowana w/w budynkiem mieszkalnym znajduje się na  obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, a w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz  oznaczona jest symbolem

M/W- tereny  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal wyposażony  jest w instalację elektryczną,gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie – piec kaflowy.

Działka gruntu nr 256/60 objęta jest  księgą wieczystą Nr PO1R/00038936/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu . Zgodnie z w/w księgą , współwłaści-cielem działki gruntu nr 256/60 ( w udziale wynoszącym 40525/125084 części) i właścicielem niewyodrębnionego lokalu nr 4  jest Gmina Rawicz .

Dział III i IV  Księgi Wieczystej Nr PO1R/00038936/0 zawiera wpis: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”

Dla  w/w lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, pokój nr 102  I piętro .

Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. kwoty  2.900,-zł.( wniesione w pieniądzu).

Wymagalne wadium  należy wpłacić do dnia  20 sierpnia 2018r. na  konto  Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz w GETIN NOBLE  BANK S.A  nr  82 1560  0013  2885  7118  4000  0005 .

Wyznaczony termin uiszczenia  wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w GETIN NOBLE  BANK S.A

nr 66 1560  0013 2885 7118 4000 0002 .

W  razie  uchylania  się /bez  usprawiedliwienia / osoby ustalonej nabywcą  nieruchomości  od  zawarcia  umowy  notarialnej  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania  z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe  informacje  odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr tel. (65) 546-54-37 lub (65) 546 -54-40.

Sprawę prowadzi: Halina Młoda

tel.65 546 5437 ,e-mail:h.mloda@rawicz.eu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij