Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

IR.6840.13.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6840.13.2017
Rawicz, 2018-07-31

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmian. ),

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości gruntowej:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Cepurskiego 7,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 prowadzonej przez              

    Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 464/21 i 466/22

    o łącznej powierzchni 0.0517 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków

    gruntowych stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie

    zabudowy ( Bp ),

6. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ulic

    Piłsudskiego, Wały Kościuszki, Kadeckiej w Rawiczu przeznaczonej pod

    zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( 10 MN – budynki bliźniacze ),   

7. niezabudowanej, porośniętej trawą oraz kilkoma pojedynczymi drzewami  

    liściastymi,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na   nieruchomości objętej niniejszym wykazem służebności przesyłu na rzecz Gminy Rawicz raz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółki z o. o. z tytułu urządzeń infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacji deszczowej kd 1200 i sieci kanalizacji sanitarnej ks 1000 ) zlokalizowanych w części wsch. i pd. - wsch. nieruchomości ( przy granicy z działkami gminnymi tj.  nr 464/9, nr 464/34 i nr 466/24  – dr. ).  

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości gruntowej została ustalona na kwotę: 52 600,-zł ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100 ).

Podana kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ), stąd do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%  ( art. 2 pkt 33 ww. ustawy ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny  wniosek       o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  tj. do dnia 12 września 2018 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.

Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski

Wywieszono: 2018-07-31


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij