Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zn.IR. 7125. 16 . 2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zn.IR. 7125. 16 . 2018
Rawicz 2018-08-14
Działając  na  podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz.U.z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz niżej  opisanej
nieruchomości lokalowej

1. Położonej w  Rawiczu  przy ul. Podzamcze nr 5, będącej własnością Gminy

    Rawicz

2. Zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00047598/4 prowadzonej dla

    nieruchomości przez  Sąd Rejonowy w Rawiczu , IV  Wydział Ksiąg Wieczystych 3. Oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu Nr 277 o powierzchni

    271 m2, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji

    użytków gruntowych stanowiącej tereny mieszkaniowe ( B)

4. Stanowiącej lokal  mieszkalny nr 3,o powierzchni użytkowej wynoszącej

    21,05 m2 .  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,57 m2   

    znajdująca się w budynku gospodarczym.                                                           
5. Działka gruntu nr 277 zabudowana budynkiem mieszkalnym , w którym

    znajduje się lokal mieszkalny nr 3 , położona jest  na obszarze dla którego brak

    jest planu miejscowego, a w Studium  Uwarunkowań  i Kierunków 

    Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz, w/w działka oznaczona jest 

    symbolem  M/U –  tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo -usługowej.
6. Dział  III i  IV  księgi wieczystej  PO1R/00047598/4  nie zawiera wpisów

7. Dla w/w lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki  

   energetycznej

 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Cena do sprzedaży w/w lokalu  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  2432/22604  części ,została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz  Nr 1096/2018  z dnia 08 sierpnia 2018r.  na kwotę 23.000,-zł.

Ww. kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w ar.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017r.  poz.1221 ze zmianami. )

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34  ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce  nieruchomo-ściami winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu wraz z oświadczeniem iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  

przez okres 21 dni. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz BIP.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij