Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Cepurskiego, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, 2018-09-28

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
 pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Cepurskiego, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 464/21 i 466/22 o łącznej powierzchni 0.0517 ha.

Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości w przetargu ustalono na kwotę: 52 600,-zł, ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100 ).

Podana wyżej kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zmian. ), stąd też do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia doliczony zostanie podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki, Kadeckiej w Rawiczu przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( 10MN – budynki bliźniacze ).

Księga wieczysta Nr PO1R/00028408/7 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada dostęp do gminnej drogi publicznej oraz posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, a w bliskiej odległości od niej przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.

Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na  nieruchomości objętej niniejszym wykazem służebności przesyłu na rzecz Gminy Rawicz raz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółki z o. o. z tytułu urządzeń infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacji deszczowej kd 1200 i sieci kanalizacji sanitarnej ks 1000 ) zlokalizowanych w części wsch. i pd. - wsch. nieruchomości ( przy granicy z działkami gminnymi tj.  nr 464/9, nr 464/34 i nr 466/24  – dr. ).  

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz           ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 102, I piętro ) w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 1100.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium ( w pieniądzu ) w wysokości 10% ceny wywoławczej      ( netto ) nieruchomości.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w terminie do dnia 09 listopada 2018 r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.

Sprawę prowadzi:                             

Przemysław Mórawski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij