Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

IR.6840.14.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6840.14.2018
Rawicz, 2018-09-28

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmian. ),

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości:

1. położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej,

2. będących własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1R/00051017/9,

4. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków

    gruntowych stanowiących tereny różne,

5. znajdujących się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego,

6. wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

    gminy Rawicz położonych w terenach zabudowy mieszkaniowej  

    jednorodzinnej ( MN ),

7. niezabudowanych, niezagospodarowanych, zadrzewionych                                           

    i zakrzaczonych roślinnością bez wartości użytkowej i rynkowej,

przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Ceny sprzedaży powyższych nieruchomości gruntowych zostały ustalone         w sposób następujący:

nr działki

powierzchnia w ha

cena w zł

349/21, 350/9, 351/31

0.0914

75 235

351/30

0.0914

75 235

351/29

0.0914

75 235

Ww. kwoty jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm. ).

 Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 12 listopada 2018 r. wraz z oświadczeniem,        iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

           Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres     21 dni.

 Wywieszono: 2018-09-28

Zdjęto:           2018-……..……..Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                              Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                 tel. 65 546 54 40

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij