Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

IR.6840.03.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6840.03.2016
Rawicz, 2018-11-23

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmian. ),

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Myśliwskiej,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 546/16 o pow.                      

    0.0110 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków

    gruntowych stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie

    zabudowy ( Bp ),

6. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic

    Piłsudskiego, Wały Kościuszki, Kadeckie, przeznaczonej pod tereny urządzeń

    elektroenergetycznych oraz usług handlu ( symbol 14 EE/UH  ),

7. niezabudowanej, nieogrodzonej, nieutwardzonej, niezagospodarowanej,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Rawiczu przy ul. Myśliwskiej 21, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 549/30 i 546/14, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1R/00039008/3, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 11 988,-zł brutto,

( słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 ),

Podana kwota zawiera podatek VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia         11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. ), gdyż ww. działka jest terenem budowlanym ( gruntem przeznaczonym pod zabudowę zgodnie z mpzp ) w myśl art. 2 pkt 33 ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 07 stycznia 2019 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.

Wywieszono: 2018-11-23

Zdjęto:           2019-…….…..

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij