Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Przetarg Masłowo ul. Jaśminowa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

     BURMISTRZ GMINY RAWICZ

                 OGŁASZA

    pierwszy ustny przetarg nieograniczony


na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Masłowie przy ul. Jaśminowej, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1R/00038448/2 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:


nr działki

powierzchnia w ha

cena wywoławcza w zł

1283

0.0978

37 400

1284

0.1263

48 000

1285

0.1269

48 300


Ww. kwoty podlegają opodatkowaniem podatkiem VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm. ).


Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( MN ), a ponadto objęte zostały ostateczną decyzją ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Księga wieczysta PO1R/00038448/2 w części dotyczącej powyższych nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.


Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu posiadają dostęp do gminnej publicznej drogi gruntowej ( ul. Jaśminowej ) oraz posiadają możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej.


Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 04 czerwca 2019 r. o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Piłsudskiego 21, pok. nr 101, I piętro ).


Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 30 maja 2019 r. na konto tut. Urzędu Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wymagalne wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na kwitariuszu  numer danej działki gruntu.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.


Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40.


Wywieszono: 2019-04-23

Zdjęto:Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                                     

Insp. Przemysław Mórawski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij