Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie lokalu mieszkalnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.7125.15.2019                                                                                       Rawicz, 2019-10-29


Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmian. ), uchwały Rady Miasta i Gminy Rawicz Nr XLIX/303/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XVI/151/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/15.


Burmistrz Gminy  Rawicz

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego 3A,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00030845/9,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 566/7 o powierzchni 0.0675 ha,

5. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( symbol MN/MW ),   

6. stanowiącej lokal mieszkalny nr 7, składający się z trzech pokoi, kuchni , łazienki z WC, i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,40 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 565/6706 części, przy czym do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 5,10 m2, znajdujące się w odrębnym budynku gospodarczym,

przeznaczonej do sprzedaży wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.

Ceny sprzedaży powyższej nieruchomości lokalowej po zastosowaniu 65% bonifikaty została ustalona na kwotę: 36 696 zł 45 gr,

przy czym ww. kwota sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 12 grudnia 2019 r. 2019 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.


Wywieszono: 2019-10-29

Zdjęto:         2019-……..……..




Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      tel. 65 546 54 40

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij