Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ),

                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu w rejonie ul. Targowej,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1297/1 o

    powierzchni 0.0600 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków

    gruntowych stanowiącej grunty orne klasy IIIa ( RIIIa ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, w studium

    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod

    tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( symbol MW  ),

7. niezabudowanej, nieogrodzonej, nieutwardzonej, niezagospodarowanej,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej, będącej właścicielem nieruchomości przyległej, położonej w Rawiczu przy ul. Targowej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1297/2 i nr 1298, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1R/00004056/0, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 37 000,-zł,

( słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100 ),

Ww. kwota jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 04 czerwca 2020 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.Wywieszono: 2020-04-22

Zdjęto:           2020-…….…..
Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                                                                               Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij