W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie lokalu mieszkalnego

Wersja strony w formacie XML

IR.7125.22.2019                                                                                        Rawicz, 2020-05-29


Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ), uchwały Rady Miasta i Gminy Rawicz Nr XLIX/303/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XVI/151/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w   sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/15.

Burmistrz Gminy  Rawicz

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy Placu Wolności 3B,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00051959/4,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 371/2 o powierzchni 0.0188 ha,

5. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny śródmiejskiej zabudowę mieszkaniowo – usługowej ( symbol M/U ),   

6. stanowiącej lokal mieszkalny nr 4, składający się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 38,74 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4374/20810 części, przy czym do lokalu przynależy komórka o powierzchni użytkowej 5,00 m2, znajdująca się w tym budynku mieszkalnym,

przeznaczonej do sprzedaży wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.

Ceny sprzedaży powyższej nieruchomości lokalowej po zastosowaniu 65% bonifikaty została ustalona na kwotę: 25 383 zł 00 gr,

przy czym ww. kwota sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 lipca 2020 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.Wywieszono: 2020-05-29

Zdjęto:           2020-……..……..
Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                              Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                 tel. 65 546 54 40

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane