W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

Wersja strony w formacie XML

SPiR.6840.08.2021                                                         Rawicz, 2021-06-30

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ) 


                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ


podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 61/8 o powierzchni 0.3598 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków stanowiącej nieużytki ( N ),

6. znajdującej się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3664 ) oraz przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług ( symbol 4MN/U ),

7. posiadającej dostęp do gminnej drogi publicznej tj. ul. Kadeckiej oraz ul. gen. Józefa Kalickiego,

8. niezabudowanej, nieutwardzonej, niezagospodarowanej, na której zalegają zwały ziemi z gruzem, częściowo zachwaszczonej i zakrzaczonej, przez południową część nieruchomości przebiega kablowa linia energetyczna,

 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 561 600,-zł, 

( słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100 ).

Czynność sprzedaży ww. nieruchomości jako dostawa terenów budowlanych, przeznaczonych zgodnie z planem miejscowym pod zabudowę, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ), stąd do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

Ustalony w wyniku przetargu nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na działce gruntu nr 61/8 służebności przesyłu na rzecz właściciela ( dysponenta ) wybudowanych na ww. działce urządzeń urządzeń infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacji sanitarnej ks i kanalizacji deszczowej ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 12 sierpnia 2021 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń      w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.

 

 

Wywieszono: 2021-06-30

Zdjęto:           2021-……..

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane