W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Zn. SPiR.6845.58.2021

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres  trzech lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości  gruntowej, położonej Rawiczu  obręb  geodezyjny Sarnowa, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako część działek gruntu 

·         nr 655 o pow. ca 1,83 ha ( w tym RVI – 0,72 ha, RV – 0,48 ha i ŁV – 0,63 ha ), 

·         nr 663/3 o pow. ca 0,63 ha, ŁV, 

·         nr 652 o pow. ca 0,32 ha, ŁV,

·          nr 658 o pow. ca 0,46 ha, RVI , 

wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych: RVI – 1,18 ha, RV – 0,48 ha i ŁV – 1,63 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00029523/6 jako własność gminy Rawicz.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę -    3 500,00 zł .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rawicz - Zachód Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz w/w nieruchomości oznaczone są symbolem MN – jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się  11 lutego 2021r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu / pokój 101 I piętro/.

Wadium w wysokości 400,00 zł,  należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769  do dnia 04 lutego 2022r. 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu . 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu  się w/w wskaźnika. 

Termin uiszczenia czynszu dzierżawnego za każdy rok dzierżawny, określony zostanie  w umowie dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania  się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem (COVID-19), podczas przetargu będą mogli być obecni wyłącznie oferenci ( bez osób towarzyszących), które uiściły wadium. 

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie  pod nr telefonu 65 616 49 84 wew. 437 lub 440 lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: j.skotarek@rawicz.eu).

 

wywieszono:  2021 – 12 - 20

zdjęto:  2022  – 02 -  11

 

Sprawę prowadzi :

Jadwiga Skotarek

tel. 65 616 49 84

email: j.skotarek@rawicz.eu

 

 

Powiadom znajomego