Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Załącznik
do Zarządzenia Nr 216/2015
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 13 października 2015 r.
 
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz o trybie powoływania członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Burmistrz Gminy Rawicz
zarządza wybory przedstawicieli rawickich organizacji pozarządowych
do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (RGRDPP) 
(kadencja 2016-2018)
 
I. Terminarz wyborów:
 • Ogłoszenie naboru kandydatów na członków RGRDPP: 16 października 2015 r.
 • Termin zgłaszania kandydatów: 16 października – 30 października 2015 r. (przez 14 dni)
 • Miejsce zgłaszania kandydatów: Urząd Miejski Gminy Rawicz, Biuro Obsługi Klientów, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
 • Publikacja listy kandydatów organizacji: 2 listopada 2015 r.
 • Głosowanie: 9 listopada 2015 r.
 • Publikacja wyników wyborów: do 12 listopada 2015 r.
Publikacja informacji związanych z wyborami do RGRDPP zamieszczana będzie na stronach: www.rawicz.pl oraz BIP Rawicz http://rawicz.ssdip.bip.gov.pl/
 
II. Wybory odbywają się na podstawie:
Uchwały Nr X/73/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
III. Zgłaszanie kandydatów do WRDPP:
 1. Prawo zgłoszenia kandydata w wyborach do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwanej dalej Radą Pożytku, mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej "Organizacjami" działające na terenie gminy Rawicz:
 
1) z listy organizacji działających w obszarze sportu – mają organizacje, których przeważająca działalność jest związana z tym obszarem;
2) z listy organizacji działających w obszarze edukacji, wychowania i kultury – mają organizacje, których przeważająca działalność jest związana z tym obszarem;
3) z listy organizacji działających w obszarze zdrowia i spraw społecznych – mają organizacje, których przeważająca działalność jest związana z tym obszarem;
4) z listy organizacji działających w obszarach pozostałych, nieokreślonych wyżej – mają organizacje, których przeważająca działalność jest związana z obszarami nie wyróżnionymi powyżej.
 
 1. Każda Organizacja może zgłosić nie więcej, niż jednego kandydata.
 2. Zgłoszenie kandydatów należy dokonać w terminie od 16.10.2015r. do 30.10.2015r., poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, podpisanej przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem organizacji. W przypadku przesłania karty zgłoszeniowej pocztą decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz - Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.
 3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Pożytku następuje wyłącznie na Karcie Zgłoszeniowej – stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
 4. Wraz z kartą zgłoszeniową Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku dołącza:
1) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
2) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny Organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.
 1. Po upływie terminu zgłoszenia kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Gminy Rawicz sporządza imienną listę osób, których kandydatury do  ww. Rady Pożytku zostały zgłoszone, wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej, krótkim opisem doświadczeń i umiejętności każdego kandydata na członka Rady Pożytku i zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, do czasu powołania Rady Pożytku.
 
IV. Głosowanie
 1. Głosowanie na zgłoszonych przez organizacje kandydatów odbędzie sięw dniu 09.11.2015 r. poprzez złożeniewypełnionej karty do głosowania w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój 03 (parter), w godzinach 8.00 - 16.00. Przy czym głosowanie na członków do Rady Pożytku winno zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
 2. Głosują zarejestrowane organizacje: rawickie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości (co do miejsca, adresatów/ beneficjentów) działalność na terenie gminy Rawicz i na rzecz jego mieszkańców.
Szczegółowe informacje w sprawie głosowania zawarte zostaną w ogłoszeniu wydanym przez Burmistrza Gminy Rawicz w trybie § 4 ust. 6 i 7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr X/73/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij