Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Podatek rolny - osoby prawne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar:

 • inspektor Beata Witczak, pokój 12 tel. 65 546 54 20

Księgowość:

 • inspektor Agnieszka Pietras, pokój 11 tel. 65 546 54 14

Podatnicy

Podatek płacą:

 1. właściciele,
 2. posiadacze samoistni,
 3. użytkownicy wieczyści,
 4. posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 5. dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.

Czynności i dokumenty

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego.
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.


Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg.

Stawki podatku

 1. dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
 2. dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha),

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Rok

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedniego roku za 1 dt (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

2015

61,37 zł

153,43 zł

306,85 zł

2016

53,75 zł

134,80 zł

268,75 zł

2017

52,44 zł

131,10 zł

262,20 zł

2018

52,49 zł

131,23 zł

262,45 zł

2019

54,36 zł

135,90 zł

271,80 zł

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki dla I okręgu podatkowego

I

1,95

1,75

II

1,80

1,45

IIIa

1,65


III


1,25

IIIb

1,35


IVa

1,10


IV


0,75

IVb

0,80


V

0,35

0,20

VI

0,20

0,15


Terminy i sposoby płatności

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

Mogą to zrobić:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego

PKO Bank Polski S.A. 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668

 • gotówką w kasie

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

Informacje dodatkowe

Numery obrębów obowiązujących w Gminie Rawicz

001 Rawicz 013 Słupia Kapitulna
002 Dębno Polskie 014 Stwolno
003 Folwark 015 Szymanowo
004 Izbice 016 Ugoda
005 Kąty 017 Wydawy
006 Konarzewo 018 Załęcze
007 Łaszczyn 019 Zawady
008 Łąkta 020 Zielona Wieś
009 Masłowo 021 Żołędnica
010 Sarnówka 022 Żylice
011 Sierakowo 023 Sarnowa
012 Sikorzyn 024 Dąbrówka

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij