Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.602.1.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dn. 05.02.2018 roku

IR.602.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udział;e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Gminy Rawicz

podaje do publicznej wiadomości
informację

o przystąpieniu do zmiany przyjętego Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Proponowana zmiana ma dotyczyć:

  1. 1.    Doprecyzowania w Harmonogramie działań na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 w Obszarze interwencji – Zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa zadania pn. Dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, uszczegóławiając je: „Dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Rawicz: modernizacja, przebudowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowo, Masłowo, Folwark, Kąty, Dębno Polskie, Łaszczyn, Rawicz, Szymanowo.
  2. 2.    Doprecyzowania w Harmonogramie działań na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 w Obszarze interwencji – Zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa zadania pn. Dalszy rozwój oraz modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy uszczegóławiając je: Dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej w gminie Rawicz: modernizacja, przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierakowo, Masłowo, Folwark, Kąty, Dębno Polskie, Łaszczyn, Rawicz, Szymanowo

W związku z powyższym, osoby zainteresowane  mogą zapoznać się z  treścią wyżej wymienionych dokumentów w terminie od dnia 05.02.2018 do dnia 27.02.2018 roku włącznie

  • w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydział Inwestycji i Rozwoju, pokój 118, w godzinach pracy urzędu
  • na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu

Uwagi i wnioski do zmiany Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać w ww. terminie za pomocą: operatora pocztowego,  osobiście, lub w formie elektronicznej.

Organem właściwym  do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Rawicz.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij