Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dn. 02.02.2018 roku

IR.6220.6.2017.KG

Z A W I A D O M I E N I E
o  z a k o ń c z e n i u   p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz, po rozpatrzeniu wniosku  firmy ANIMEX FOODS Sp.z.o.o.Sp.k., Morliny 1, 14-100 Ostróda

z a w i a d a m i a

strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia  co do zebranych  dowodów  i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: budowie zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położonym w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59, 32/25, 32/40, 32/55, 14/3, 470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2, 461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/11, 39/3, 23/4, 10, 469, 499/2, 23/8, 38/7,obręb Sierakowo Pn II:99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1, 94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96, 98/2, 100/1, 98/1, 431, 430, 92/2, 92/1

Strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  1. poniedziałki  od 8.00.-16.00
  2. wtorki-piątki od 7.00- 15.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, tablicy ogłoszeń sołectwa Sierakowo

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia

Obwieszczenie podano do publicznej  wiadomości w terminie od 06.01.2018 roku
do 27.02.2018 roku włącznie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij