W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG

Wersja strony w formacie XML

                                                                                      Rawicz, dnia  05.03.2018 roku

IR.6220.6.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej  wyżej ustawy  podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania  decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zn: IR.6220.6.2017.KG z dnia 27 lutego 2018 roku  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59, 32/25, 32/40, 32/55, 14/3, 470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2, 461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/11, 39/3, 23/4, 10, 469, 499/2, 23/8, 38/7 obręb Sierakowo Pn II: 99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1, 94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96,  98/2, 100/1, 98/1, 431, 430, 92/2, 92/1
  1. Decyzja wydana została dla firmy ANIMEX Foods Sp.z.o.o. Sp.k.Morliny 15,14-100 Ostróda
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz
  3. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu w z dnia 24.05.2017 r.  zn. N.NS-72/2-9(1)/17  stwierdzającej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • opinią Starosty Rawickiego z dnia 01.06.2017 roku stwierdzającą konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zn. WOO-I.4240.493.2017.DG.1 z dnia 5.06.2017 wyrażającą, że dla ww. inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,
ul.   Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w poniedziałki od 8.00-16.00; wtorki - piątki od 7.00-15.00.
4. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sierakowo
5. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie  14 dni od daty ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od  dnia  06.03.2018  roku do 03.04.2018 r. włącznie.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane