Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.1.2018.KG

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6220.1.2018.KG                                                                 Rawicz, dnia 13.03.2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz. 1405 ze zm.) informuję strony postępowania, że w dniu 13.03.2018 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz zn: IR.6220.1.2018.KG o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

Budowie zakładu wytwarzania artykułów z gumy i tworzyw sztucznych
 „BELLA”
 na dz. o nr ewid. gruntu 1884/12 i 1884/27 obręb Rawicz
 Postanowienie wydane zostało dla:  Pana Pawła Krysińskiego- przedstawiciela firmy beEKO Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska działającego w imieniu i na rzecz Pana Mariusza Beli właściciela zakładu „BELLA”
  1. Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy, w tym z opiniami
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia

14.02.2018 roku zn. WOO-IV.4220.111.2018.AB o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia

12.02.2018 roku  zn.N.NS-72/2-5(1)/18 o braku potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności wykonania raportu ooś;

  • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 12.03.2018 roku zn. WR.ZZ.2.436.49.2018.AJ o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów

wodnych  i zagrożenia  osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,

Strony zapoznać się mogą w tutejszym Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pok. 118, tel. 065 546 54 36 w godzinach pracy tut. Urzędu w terminie od 14.03.2018 roku do 03.04 2018 roku (włącznie);

  1. Informacje o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski Gminy Rawicz;
  2. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz na stronie www.rawicz.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, oraz na tablicy sołectw: Sarnówka i Żołędnica;

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj.  od 14.03.2018 roku do 03.04.2018 roku  (włącznie)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij