Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadanie IR.6220.1.2018.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6220.1.2018.
Rawicz, dnia 13.03.2018 roku
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2017 r., poz 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),
Burmistrz Gminy Rawicz
zawiadamia
o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu wytwarzania artykułów z gumy i tworzyw sztucznych „BELLA” na dz. o nr ewid. gruntu 1884/12 i 1884/27 obręb Rawicz

Informuję, że w toku powyższego postępowania otrzymano opinie:

•    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia

14.02.2018    roku zn. W00-IV.4220.111.2018.AB o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia

12.02.2018    roku zn.N.NS-72/2-5(1)/18 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności wykonania raportu ooś;

•    Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 12.03.2018 roku zn. WR.ZZ.2.436.49.2018.AJ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania: poniedziałki od 8.00.-16.00 wtorki-piątki od 7.00-15.00

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij