W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

ZAWIADOMIENIE IR.6220.7.2018 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wersja strony w formacie XML


                                                                                                 Rawicz, dnia 25.05.2018 roku

IR.6220.7.2018

ZA W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2017 r., poz 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

 Burmistrz Gminy

Rawicz

 

z a w i a d a m i a

 o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozszerzeniu działalności  w zakresie przetwarzania odpadów na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu położonej na dz. o nr ewid. gruntu 2018/1, obręb Rawicz.

Informuję, że w toku  powyższego  postępowania  otrzymano opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia22.05.2018 roku zn. WOO-IV.4220.404.2018.AB o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia12.02.2018 roku  zn.N.NS-72/2-12(3)/18 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności wykonania raportu ooś;
  • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 10.05.2018 roku zn. WR.ZZ.2.436.102.2018.AJ o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych  i zagrożenia  osiągnięcia przez nie celów środowiskowych

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do, zebranych  dowodów i materiałów oraz  zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

poniedziałki  od 8.00.-16.00

wtorki-piątki od 7.00- 15.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj.  od 28.05.2018 roku do 18.06.2018 roku  (włącznie)

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane