Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR. 6733.1.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 22.02.2018r.

IR. 6733.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek  ENEA Operatora Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 
 budowie elektroenergetycznej sieci  kablowej nN 0,4 kV
w Rawiczu w rejonie ul. Maj. Sucharskiego i Maj. Mieczysława Słabego
na działkach nr 2524/1, 136/50, 136/43, 136/37 i częściach działek nr 2929/4, 2958/1, 2929/10 i 136/45  obręb Rawicz,
gm. Rawicz, powiat rawicki.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony:

  • w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starostę Rawickiego oraz Ministra Środowiska w trybie milczącym.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego),  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº,  w terminie do dnia 14 marca 2018r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                                             Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                                      Naczelnik Wydziału
                                                                                                      Inwestycji i Rozwoju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij