Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.10.2018.MR

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 19-03-2018r.

IR.6733.10.2018.MR

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                        Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia  1 marca 2018r. spółki

 ENEA Operatora Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej poprzez pełnomocnika
P. Krzysztofa Łysikowskiego
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
        budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  nN 0,4 kV
w Masłowie w ul. Jaśminowej i Lawendowej
 na działkach nr  303/6, 297/9, 297/8, 297/13, 297/15 i częściach działek nr 302/3, 303/3, 302/7, 298/5, 296/7, 296/17, 296/21  obręb Masłowo,
gm. Rawicz, powiat rawicki.

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego) z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w sołectwie Masłowo oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                                             Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                              Naczelnik Wydziału
                                                                                                      Inwestycji i Rozwoju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij