Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.1.2018.MR

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6733.1.2018.MR                                                                     Rawicz, dnia  20.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1073 ze zm.)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018r. wydana została na wniosek   ENEA Operator Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci  kablowej nN 0,4 kV
w Rawiczu w rejonie ul. Maj. Sucharskiego i Maj. Mieczysława Słabego
na działkach nr 2524/1, 136/50, 136/43, 136/37 i częściach działek nr 2929/4, 2958/1, 2929/10 i 136/45  obręb Rawicz,
gm. Rawicz, powiat rawicki.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº.                     

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia. 

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                                             Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                                      Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij