Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania IR.6733.55.2018.MR - budowa sieci energetycznej ul. Piłsudskiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6733.55.2018.MR                                                                       Rawicz, dnia 19.12.2018r.


O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

 

                 Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek  ENEA Operatora Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  

 

 budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej  nN 0,4 kV
w  ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rawiczu.
Inwestycją objęte zostały działki o nr ewid. gruntu 494/1, 2810/2 i 524/2
obręb Rawicz, gm. Rawicz, powiat rawicki.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony przez :

  • Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Lesznie - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego),  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº,  w terminie do dnia  04 stycznia 2019r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w  pobliżu planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

 

Z up. BURMISTRZA
                                                                                                           Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                                        Naczelnik Wydziału
                                                                                                                Inwestycji i Rozwoju
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij