W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL + projekt MPZP

Wersja strony w formacie XML

IR.6721.3.2016.JL                                                                                  Rawicz, dnia 15 listopada 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim, gmina Rawicz
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXVIII/298/16 z dnia 28 września 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim, gmina Rawicz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim, gmina Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119) w godz. od 8:00 do 15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz – http://bip.rawicz.pl/, w zakładce: Burmistrz / Obwieszczenia / Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 16:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w Sali Sesyjnej na I piętrze.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 stycznia 2019 roku.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Rawicz.
                                                                                                                                                                                                                              

Umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniu 20 listopada 2018 r.  


Sprawę prowadzi:
Joanna Lewandowska, tel. 65 546 54 38

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane